Ohjeita kilpailijoille

Turku 15.10.2019     

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumispiste sijaitsee sisäampumaradan eteisaulassa.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastetaan kilpailulisenssi.
 • Ilmoittautumispiste toimii myös infopisteenä kilpailujen aikana.

Ase- ja varustetarkastus

 • Ase- ja varustetarkastuspiste sijaitsee ns. pienellä ilma-aseradalla. Tarkastuspiste on avoinna puolitoista tuntia ennen ensimmäisen erän alkua ja on avoinna päivittäin kilpailupäivän päättymiseen saakka.
 • Ase- ja varusteiden ennakkotarkastusta ei tehdä. Urheilijoille on kuitenkin mahdollisuus ennakkotarkastaa aseensa ja varusteensa ennen kilpailua.
 • Kilpailun kestäessä jokaisesta erästä kilpailujury arpoo muutamia urheilijoita ase- ja varustarkatukseen. Näiden urheilijoiden aseet ja kaikki varusteet tarkastetaan, samoin kuin uusien ennätysten tehneiden urheilijoiden varusteet.
 • Ilmakiväärissä jälkitarkastukseen määrätty ampuja ei saa riisua ampumavarusteita, vaan hän jää ampumapaikalle odottamaan järjestäjän noutajaa ase- ja varustetarkastukseen.
 • Ilmapistoolissa ase- ja varustetarkastus tehdään kilpailupaikalla.

Radat, ampumapaikat / ohjeet

 • Kilpailut ammutaan elektronisiin MEGA Link- taululaitteisiin.
 • Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 15 min ennen erän alkua.
 • Ampujat kutsutaan ampumalinjalle viimeistään 30 min ennen erän alkua.
 • Ampujan ollessa kilpailun aikana ampumapaikalla ei turvalippua tarvitse käyttää aseessa, ellei ammunnanjohtaja toisin määrää. Ampumapaikkaan kuuluu myös ampujan takana oleva tuoli, jossa ampuja voi kesken kilpailusuorituksen levätä ja istua. Ampujan lopettaessa kilpailun tai ilmoittaessa poistuvansa ampumapaikalta kesken kilpailun tulee turvalippu asettaa aseeseen.
 • Aseet ja varusteet saa ottaa pois ampumapaikalta vasta erän päättymisen jälkeen, ammunnan johtajan luvalla.

Virallinen tulos- / ilmoitustaulu

 • Kahviotilan ilmoitustaululla

Tulokset

 • Eräkohtaiset tulokset on nähtävissä kahviotilan valkokankaalla ja kilpailun kaikki tulokset virallisella tulostaululla.
 • Kaikkia tuloksia koskevat vastalauseet tulee jättää 10 min kuluessa siitä kun tulokset on julkaistu virallisella tulostaululla.
 • Finaalin tulokset ovat lopullisia.

Finaalit

 • Finaaliin pääsy tasatuloksissa ratkaistaan tasatulossääntöjen mukaisesti.
 • Finaaliin ilmoittautuminen tapahtuu 30 min ennen finaalin alkamisaikaa.
 • Finaaliin ilmoittautumispaikka on ase- ja varustetarkastuspiste.

Palkintojenjako

 • Päivittäin erillisen aikataulun mukaan.
 • Finaalisarjoissa palkitaan kaikki finaalissa ampuneet.
 • Muissa sarjoissa palkitaan osallistujamäärästä riippuen 1-6 ampujaa.

Tähtäys- / kuivaharjoittelupaikka

 • Sijaitsee 10m liikkuvan maalin ilma-aseradalla.

Opasteet

 • Katuosoite navigaattorille, Tahkonkuja 5, 20520 TURKU
 • Sisäampumaradalla on opasteet eteisaulasta alkaen.

Pysäköinti

 • Urheiluhallin edustalla on vähän pysäköintitilaa.
  Lisää pysäköintitilaa on Veritas - jalkapallostadionin pysäköintialueella.
 • HUOM! Urheiluhallin itäpäädyssä oleva katuosuus on suljettu ajoneuvoliikenteeltä. Päästääkseen Veritas -jalkapallostadionin pysäköintipaikalle on ajettava Hippoksentien kautta. Kts. karttaliite kilpailusivuilta.

Kahvio

 • Sijaitsee 25m pistooliradalla, jossa on saatavilla kahvia ja pientä purtavaa.

Ensiapu

 • Turun yliopiston keskussairaala päivystys puh. 02 313 8800
 • Hätätapauksissa puh. 112