Ohjeita kilpailijoille

Ilmoittautuminen

 • Kilpailupäivinä sisäampumaradan ovet avataan päivittäin puolitoista tuntia ennen ensimmäisen erän alkua.
 • Ilmoittautumispiste sijaitsee sisäampumaradan eteisaulassa ja on avoinna kilpailupäivinä puolitoista tuntia ennen ensimmäisen erän alkua aina kilpailupäivän päättymiseen asti. 
 • Ilmoittautumisen yhteydessä tarkastetaan kilpailulisenssi.
 • Kilpailukanslia toimii myös infopisteenä kilpailujen aikana sekä löytötavaran säilytyspaikkana.
 • Osallistumismaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä, mielellään pankkikortilla, mikäli rahalla, niin toivotaan tasarahasuoritusta.

Ase- ja varustetarkastus

 • Varsinaista ase- ja varustetarkastuspistettä ei ole. Tarkastus suoritetaan ammunnan aikana pistokokein ammunnanjohtajan sekä ratahenkilöstön toimesta.

Radat, ampumapaikat / ohjeet

 • Kilpailut ammutaan elektronisiin MEGA Link- taululaitteisiin.
 • Valmistautumis- ja koelaukausaika alkaa 15 min ennen erän alkua.
 • Ampujat kutsutaan ampumalinjalle viimeistään 30 min ennen erän alkua.
 • Ampujan ollessa kilpailun aikana ampumapaikalla ei turvalippua tarvitse käyttää aseessa, ellei ammunnanjohtaja toisin määrää. Ampumapaikkaan kuuluu myös ampujan takana oleva tuoli, jossa ampuja voi kesken kilpailusuorituksen levätä ja istua. Ampujan lopettaessa kilpailun tai ilmoittaessa poistuvansa ampumapaikalta kesken kilpailun tulee turvalippu asettaa aseeseen.
 • Aseet ja varusteet saa ottaa pois ampumapaikalta vasta erän päättymisen jälkeen, ammunnan johtajan luvalla.
 • Kilpailun päätyttyä ja ennen aseen laittamista aselaukkuun, mahdolliset kaasunpurkauslaukaukset tehdään johdetusti ammunnan johtajan määräyksestä.

Virallinen tulos- / ilmoitustaulu

-    Ns. 10m pienellä ilma-aseradalla

Tulokset

 • Eräkohtaiset tulokset ovat nähtävissä tulospalvelupisteen vieressä olevalla taululla, kilpailun kaikki tulokset virallisella tulostaululla.
 • Kaikkia tuloksia koskevat vastalauseet tulee jättää 10 min kuluessa siitä, kun tulokset on julkaistu virallisella tulostaululla.

Palkintojenjako

 • Erillisen aikataulun mukaan.

Opasteet

 • Katuosoite navigaattorille, Tahkonkuja 5, 20520 TURKU
 • Sisäampumaradalla on opasteet eteisaulasta alkaen.

Pysäköinti

 • Urheiluhallin pysäköintialueella on vähän pysäköintitilaa.
  Lisää pysäköintitilaa on Veritas - jalkapallostadionin pysäköintialueella.
 • HUOM! Urheiluhallin itäpäädyssä oleva katuosuus on suljettu ajoneuvoliikenteeltä.
  Kts. karttaliite kilpailusivuilta. Päästääkseen Veritas -jalkapallostadionin pysäköintipaikalle on ajettava Lemminkäisenkadulta Hippoksentielle ja siitä edelleen stadionin pysäköintialueelle. Pysäköintipaikat ovat maksullisia ma - pe klo 9-20 ja la 9-15. Sunnuntaisin maksua ei peritä.

Kahvio

 • Urheiluhallin kahvio.

Ensiapu

 • Lääkekaappi sijaitsee eteisaulassa.
 • Turun yliopiston keskussairaala neuvontapäivystys puh. 02 313 8800
 • Hätätapauksissa puh. 112