TSA:n kevätkokous pidettiin Heikkilässä 27.4.2017

27.4.2017

TSA:n kevätkokous pidettiin Heikkilän sotilaskodissa 27.4.2017. Läsnä oli 16 äänioikeutettua jäsentä.

Kokouksen aluksi palkittiin ansioituneita jäseniä.

Palkitsemisten jälkeen seuran puheenjohtaja Harri Pekola avasi kokouksen. Hänet valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin seuran sihteeri Heikki Kanerva. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Hannila ja Kalle Kivi. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat.