Viesti urheiluseuroille, liikuntaa järjestäville yhdistyksille ja seuraparlamentille koskien Koronaviruksen leviämisen rajoittamista

24.3.2020

Tervehdys arvoisat urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset

Pyydämme kohteliaasti huomioimaan toiminnassanne alla olevan viestimme. Näin mahdollistamme omalta osaltamme, että koronaviruksen aiheuttama liikuntaharrastamistakin rajoittava tilanne olisi mahdollisimman pian ohi ja pääsisimme jälleen harrastamaan.

Valtioneuvosto päätti kokoontumisrajoituksista koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 16.3.2020: ”Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.” Linjaus ovat voimassa 13.4.2020 saakka. Tämä päätös saatettiin voimaan Aluehallintovirastojen määräyksillä 17.3.2020. Kunkin aluehallintoviraston alueelleen antama määräys perustuu tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukaisiin toimenpiteisiin, joilla ehkäistään uuden vaarallisen koronaviruksen aiheuttaman infektion leviämistä sekä sen ihmisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja. Aluehallintovirastojen määräysten lisäksi hallitus on 16.3.2020 linjannut, että valtion ja kuntien kulttuurilaitokset sekä monet muut julkiset kokoontumistilat suljetaan. Näihin lukeutuvat myös mm. kunnalliset uimahallit, liikuntapaikat ja harrastustilat.

Pääsääntö on se, että jokaisella aikuisella on vastuu noudattaa omaehtoisesti kokoontumisrajoituksia ja ohjeita sosiaalisen etäisyyden pitämisestä. Meidän vastuullamme on huolehtia, että myös lapset ja nuoret noudattavat niitä. Jotta koronaviruksen leviämistä voidaan hidastaa, ihmisten tulee välttää sosiaalista kanssakäymistä mahdollisimman paljon. Näin on tehtävä, jotta suojataan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä sekä pyritään estämään terveydenhuoltojärjestelmämme ylikuormittuminen.

Yllä olevien päätösten mukaisesti myös mm. Turun kaupungin kaikki liikuntapaikat ovat suljettu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palloiluhallit, liikuntasalit, uimahallit, jäähallit, urheiluhalli, jalkapallohalli ja ulkokentät ovat pois käytöstä. Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti pyydämme, että käyttäjät noudattaisivat määräyksiä kaikessa toiminnassaan niin aikuisten, nuorten kuin lastenkin harjoittelussa.

Tilanne on monella tapaa valitettava. Tässä pandemiatilanteessa meidän kaikkien tulee kuitenkin omalta osaltamme varmistaa, että yhteisen terveydenhuoltomme kantokyky kestää yli vaikeiden aikojen. Parhaiten varmistamme sen fyysisten kontaktien rajoittamisella. Sankaritekoja tehdään eri aikoina eri tavoilla – tässä tilanteessa arjen sankareita ovat terveydenhuoltoalalla työskentelevät. Jotta he pääsevät tekemään arvokasta työtään jatkossakin, meidän tulee turvata heidän työmahdollisuutensa. Paras tapa siihen on välttää kaikkia mahdollisia fyysisiä kohtaamisia. Näin toimimme esimerkkeinä myös lapsille ja nuorille sekä estämme toiminnallamme terveyttä uhkaavan viruksen leviämisen – yhdessä.

Hienosti olette viestin sisällön huomioineetkin, mutta katsoin asian varmistamisen tärkeäksi. Nautitaan ryhmissä liikkumisesta, liikunnasta ja urheilusta samoissa tiloissa, kun sen aika jälleen on. Siihen asti kuntoillaan lenkkipoluilla, kunnioitetaan yhteisen hyvinvoinnin varmistamiseksi tehtyjä päätöksiä, vaalitaan yhteisöllisyyttä muilla keinoin ja kannetaan vastuu toisistamme yhdessä yksilöinä.

Ystävällisin terveisin,

Markus Kalmari
Liikuntapalvelujohtaja
Sport Services Director

Turun kaupunki
Vapaa-aikatoimiala, Recreation Division
Liikuntapalvelut, Sports Services