Ohjeita sisäampumaradalle

SISÄAMPURADAN KÄYTTÖOHJEITA
 

1. Turun urheiluhallin ampumaradat on luovutettu Turun Seudun Ampujat ry:n
     hallintaan urheilulautakunnan päätöksellä.

2. Ratoja saa käyttää sen avoinna ollessa kaikki aseiden haltijat seuraavasti

  • aseiden kaliiperi saavat olla vain .22, .32 ja .38 Special:
  • metallivaippaluotien käyttö on kielletty.

3. Jokaisen ampujan on ilmoittauduttava valvojalle ennen suorituksen aloittamista.

4. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella oleskelevan on noudatettava radan
     käytöstä annettuja ohjeita.

5. Jokaisen on noudatettava vuorossa olevan valvojan ohjeita.

6. Ratojen avoinnaolo on ilmoitettu ampumahallin ovissa että TSA:n kotisivuilla.

7. Ilmoitustauluilla on nähtävänä erilliset ampumaradan järjestyssäännöt.